אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / כט. על שלשה דברים העולם עומד

כט. על שלשה דברים העולם עומד

"על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים". אברהם - החסד. יצחק - העבודה. יעקב - התורה.

וכל אדם צריך להגיע לאלו ג' העמודים.

מקודם, אלו ג' העמודים נתגלו בזה אחר זה על ידי אבותינו, שכל אחד מהם גילה עמוד אחד. ואחר שנתגלו, כבר יש בכוחנו ללכת בדרך שאבותינו סללו לנו. לכן נקראים אנו "עם סגולה", כי לנו יש הסגולה מירושת אבות, לקיים את ג' העמודים, שעל ידם יתקיים העולם להגיע למטרה שבשבילה נברא.

אברהם, חסד, מוליד גם את ישמעאל. יצחק, במידתו עם התכללות חסד - מוליד גם את עשו. יעקב, שבו ג' העמודים, - מוליד שלמות, י"ב שבטים.

והיות שאבותינו כבר הורישו לנו ג' העמודים, יכולים אנחנו ללכת בדרכיהם, וזה נמצא בטבע, לכן כל אדם יכול לבקש מה' עזרה וה' יושיע לו, היות שהמידות האלו כבר באו בהתלבשות בטבע.

חזרה לראש הדף
Site location tree