אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / לב. צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע

לב. צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע

"אין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע". ולכאורה זה תמוה, כי לפי הכלל "לפום צערא אגרא", צדיק בן רשע - מדרגה יותר גדולה.

ויש לפרש ש"צדיק בן רשע" נקרא נוקבא, אמונה. שמקודם היה רשע ואח"כ נעשה לצדיק. היינו שקודם שזכה לאמונה - רשע, ואח"כ - צדיק. ובחינת אמונה נקרא בחינת מלכות, שאין לה מעצמה כלום. ולכן מבחינתה אין עדיין חיים.

רק כשזוכה לתורה, שנקראת עץ חיים, אז נקרא זכר, משפיע, שהתורה משפעת חיים, ונקרא "צדיק בן צדיק", כי קודם היתה לו אמונה, שנקרא צדיק.

חזרה לראש הדף
Site location tree