אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / לה. תשובה מיראה ותשובה מאהבה

לה. תשובה מיראה ותשובה מאהבה

מובא בהקדמה לתע"ס (אות ע), שיש ב' אופנים בתשובה מאהבה:

- שמטרם שהכירו ונתאהבו זה בזה, היו להם טענות זה על זה, רק אחר זמן-מה נקשרה ביניהם אהבה וכרתו שניהם ברית,

- תמיד היתה ביניהם אהבה.

תשובה מיראה - זדונות נעשים לו כשגגות, ורק לאחר התשובה יש אהבה. לכן נקרא בינוני.

תשובה מאהבה - זדונות נעשו לו כזכויות, הזמן שמטרם התשובה גם כן נתקן, שנעשה כולו זכויות, אז נקרא צדיק גמור, משום שאין לו שום זדונות.

חזרה לראש הדף
Site location tree