אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / לז. ויחרד יצחק חרדה גדולה

לז. ויחרד יצחק חרדה גדולה

יצחק רצה לברך את עשו, משום שלתת רוחניות אפשר רק לחסרון, אחרת במקום ברכה יהיה קללה. ברכה - שיגדל ויגיע לשלמות הנרצה. אבל אם יתנו רוחניות למי שאין לו כלי לקבל, שאין לו צורך, זה יביא לו רק הפסד.

יעקב - איש חלק, בלי חסרון.

עשו - איש שעיר. שערות זה סערה, חסרונות, כלים לקבל הברכות.

ורבקה נתנה ליעקב עצה להלביש "בגדי עשו", שהיו מנמרוד הרשע, שיהיה לו חסרון לקבל ברכות.

ואחר שנודע ליצחק שיעקב בעצמו השיג כלים, חסרונות, לקבל הברכות, ברור שיעקב מסוגל לברכות.

וזה דומה לשאילת כלים במצרים, שישראל היו זקוקים לחסרון כדי לקבל המוחין "רכוש גדול".

וענין זה דשאילת כלים אפשר להבין על דרך הציור. כי זה כלל, שאי אפשר לתרץ שום תירוץ אם אין קושיה. וליעקב לא היו שום קושיות. לכן נבחן שלקח הקושיות מעשו בדרך שאילה, כדי להמשיך את התירוצים, אבל תכף חזר ונתן לו את כל הקושיות בחזרה.

חזרה לראש הדף
Site location tree