אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / מ. סולם מוצב ארצה

מ. סולם מוצב ארצה

זוהר: נוקבא היא השער לכל מדרגות הסולם, שמלאכי אלהים עולים ויורדים בו. אלו הם הממונים של כל העמים. וכאשר ישראל חוטאים, נשפל הסולם ואלו הממונים עולים. וכשישראל מיטיבים מעשיהם, מתעלה הסולם וכל הממונים יורדים למטה.

אין ישר יותר מסולם עקום, ואין יותר עקום מסולם ישר.

מלכות - כנסת ישראל, כוללת כל הנשמות. ולכן לפי מעשיהם של התחתונים, כך מתראה להם ההשפעה מלמעלה.

כשישראל עוסקים בהשפעה - יש ירידה לאומות העולם, ששורשם בקבלה לעצמם.

כשישראל עוסקים בקבלה - נותנים כוח לאומות העולם, לכוח הקבלה לשלוט, ושפע לא נמשך מלמעלה.

הסולם - מלכות. כשאומות העולם עולים - המלכות יורדת, שלא יכולה להשפיע לתחתונים, ויש הסתרה בעולם. ואם ישראל במעשים של השפעה, כוח הקבלה על מנת לקבל יורד, ואז הסולם, המלכות, עולה בחשיבות ומשפיע שפע למטה.

אין דבר יותר עקום מסולם שעומד ישר - יושר ברוחניות נקרא קו, מלכות למטה וכתר למעלה, שזה "בתחילה ברא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים", שזה אלכסון. נמצא, שמלכות בשיתוף עם הרחמים נקראת סולם, שהוא עקום, היינו שעומדת באלכסון. מה שאין כן כשהוא ישר, במידת הדין - אין העולם יכול להתקיים.

חזרה לראש הדף
Site location tree