אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / נז. הסביבה המחייבת

נז. הסביבה המחייבת

בחושך לא רואה אמת: רואה שהולך בדרך ה', רק הסיבה, שמחייבת אותו לעבוד, באה מהסביבה הישראלית, שהוא נמצא בה, שהוא בבית האסורים של הסביבה, שמוכרח לעסוק בתורה ומצוות מצד הסביבה.

וכשזוכה לאור יותר גדול, רואה אמת, שנמצא לא בבית-הסוהר של ישראל, אלא ברשות הקליפה. אז יש מקום לתפילה, שה' יתיר אותו מבית האסורים, כי נצרך לה', שיעזור לו, לא למותרות רק להכרחיות, אז תפילתו אמיתית, ולכן מתקבלת למעלה, וה' מוציאו מבית האסורים, וזוכה להיות בין מקבלי פני השכינה.

חזרה לראש הדף
Site location tree