אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / נט. איך לבקש ישועה

נט. איך לבקש ישועה

איך לגשת לתפילה ולבקש מה' שיושיע לו.

כשאדם רוצה ללכת על דרך האמת, לשמה, רואה שרחוק מהאמת.

וכשמתפלל לה', שיקרבו אליו, לעבודה האמיתית, הנקרא אמת, אומר שמבקש לתת לו אור התורה, ולא שצריך גדלות ומותרות, אלא הכרחיות.

כי מרגיש גדלות וחשיבות ה' כמו ערך פרעה, והוא צריך להכריע בין קדושה לטומאה. ויש לפעמים שפרעה יותר חשוב מה'. לכן מבקש מה' לגלות לו אור התורה, מטעם הכרחיות.

חזרה לראש הדף
Site location tree