אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / ס. סדר העבודה

ס. סדר העבודה

- ימין - מעשה של תורה ומצוות, שעל המעשה אין מה להוסיף, לכן נקרא ימין, שלמות, שצדיקים הולכים בדרך הימין.

- אח"כ לעבור לשמאל, לדבר הצריך תיקון, שלאחר שנמצא בימין במעשה התורה והמצוות, אז מתחיל ענין הכוונות, שמתחיל לחשוב איזה שכר הוא רוצה עבור היגיעה בתורה ומצוות: למה לעבוד ללא שכר, "מה העבודה הזאת לכם".

- בא לתרץ שאלות הרשע, שרוצה לעבוד למעלה מהדעת ולמעלה מהטעם, בקטנות, שעל שאלות הרשע מאמין למעלה מהדעת שזה רצון ה', והוא רוצה לקיים באמונה, שזה חסדים, בעל מנת להשפיע.

- לאחר שזכה לאמונה למעלה מהדעת, קטנות, אז זוכה לגילוי רזי תורה, כי "כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה", שזה שוב שמאל, כי חייב לגלות מחדש רצון להשפיע.

- לאחר שזכה למקבל בעל מנת להשפיע, יכול לקבל את רזי תורה בעל מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree