אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / סו. גלות ישראל שבאדם

סו. גלות ישראל שבאדם

עד שלא יוצא מגלות גשמית, מתאוות גשמיות, לא מסוגל להרגיש תענוגים רוחניים מתורה ומצוות. לכן נותנים לגוף להבין, שכדאי לוותר על תאוות גשמיות ולזכות לתענוגים רוחניים. וכשמתחיל לוותר על תאוות גשמיות, כדי לזכות לתענוגים רוחניים, אז הגוף מראה שליטתו ומתנגד - ומתחילה הגלות.

לכן כתוב: "ומאז באתי אל פרעה, לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך" - כשמתחילים עם הגוף, פרעה, "לדבר בשמך", לוותר על הכל בשביל ה', אז רואה שפלותו ומרגיש את הגלות.

חזרה לראש הדף
Site location tree