אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / עא. אם ה' לא יעזור, אין סיכוי

עא. אם ה' לא יעזור, אין סיכוי

אל יחשוב, שבעצמו יוכל להכניע את הרע שלו, אלא "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו, אין יכול לו" - אין באפשרותו לנצח את הרע שלו, אלא להאמין שה' עוזרו.

בזמן שרוצה ללכת בדרכי ה', אל יאמר שלא יכול משום שיש לו הרבה עוונות, כי "לעולם יראה עצמו חציו חייב וחציו זכאי", שחייב לדון את עצמו שיכול לעשות בחירה, כי הבחירה היא בדברים שוים, שצריך להכריע.

לכן יראה את עצמו חציו חייב וחציו זכאי, כי ה' עשה שטוב ורע יהיו שוים, בכדי שיוכל להכריע. במצוה אחת הכריע לכף זכות - וחייב ה' להגדיל לו את יצר הרע, שיוכל עוד להכריע טוב על הרע, כי בכל הכרעה הוא מרויח אותיות התורה. והגם שהאדם לא מרגיש התקדמות, אותיות התורה, בשעת מעשה, אבל שגומר את בחינתו, מתגלה כל מה שעבד כל הזמן, כי הגיע לשלמותו.

חזרה לראש הדף
Site location tree