אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / עג. הראה לו באצבע ואמר, כזה ראה וקדש

עג. הראה לו באצבע ואמר, כזה ראה וקדש

היה קשה למשה להגיד לעם ישראל לקבל עול מלכות שמים בהסתרה. שכן השכל מחייב שקבלה הזאת יהיה עם איזה גילוי אלקות.

אלא שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמים בשפלות הגדולה ביותר, שכולו למעלה מהדעת, ואין לו שום סמיכה בשכל ובהרגשה, שיוכל לבנות עליה אמונה, כאילו נמצא בין שמים וארץ. ואומר, שה' שלח לו את המצב של תכלית השפלות, לקבל עול מלכות שמים.

ומקבל זה, משום שמאמין למעלה מהדעת, שזה בא מה', שה' רוצה שהוא יראה את עצמו הכי שפל שבעולם, ומכל מקום מאמין בה' בכל האופנים - וזה נקרא "כניעה ללא תנאי".

ונתקשה משה, איך יוכל לבוא לעם ישראל עם שפלות כזאת. ועל זה הראה לו ה' באצבע ואמר לו: כזה ראה וקדש - שדוקא בקבלת מלכות שמים בשפלות, יתגלה אח"כ ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree