אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / פג. גר הייתי בארץ נכריה

פג. גר הייתי בארץ נכריה

"גר הייתי", הכרת הרע, שנמצא "בארץ", ברצון, "נכריה", ברצון לא ישר-אל אלא אל-זר, יצר הרע. ואז מבקש לצאת מהגלות לרצון להשפיע, לרצון ישר-אל, יצר טוב, לאור. להחליף רצונות אלו נקרא הכנסת אורחים - לקבל אורח, יצר הטוב. וזו עבודה קשה. לכן כתוב "גדולה הכנסת אורחים".

חזרה לראש הדף
Site location tree