אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / פד. הבחירה היא בזמן ההסתרה

פד. הבחירה היא בזמן ההסתרה

על ידי הבחירה בזמן ההסתרה נוכל לקבל את הטוב, שה' הכין, שזוהי מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, בלי בושה. ובחירה מתקיימת כשהרע והטוב שקולים. לכן נאמר: "לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי". אפילו עשה רק עבירות, לגבי הבחירה, כוחות הרע והטוב שווים.

"כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" - כל גדלותו של האדם מתבטאת בזה, מי שבידו הכוח להרבות בבחירה, כי היגיעה היא רק בזמן הבחירה. לכן מוכרחים להוסיף לו רע, בכדי שיהיה לו מה להכריע.

"עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות" - כי גורם על ידי מעשיו התגלות השפע לתחתונים.

ידוע, שה' רוצה לתת כל טוב, אלא אנחנו לא מוכשרים לקבל. שכן במתנה אסור שיהיה חסרון, ולכן חייבים לקבל אותה רק על ידי עבודתנו. ועשה תיקון, שהסתיר את הרע שבאדם, כי אם הרע היה מגולה, באם לא נעשה הרבה זכויות, יהיה לנו קשה להכריע לכף טוב, משום שהרע שבנו גדול. לכן עשה ה' תיקון, שתמיד יהיו הרע והטוב בשוה.

חזרה לראש הדף
Site location tree