אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / פה. במידת הזריזות באים לשמה

פה. במידת הזריזות באים לשמה

ענין איש ואשה נוהג באדם אחד:

עושה מעשים על מנת למלאות חסרונו - נקרא אשה.

עושה מעשים על מנת להשפיע - נקרא איש.

ידוע, שאדם אינו יותר מרצון לקבל. ואת העבודה מתחילים עם הרצון לקבל, שזה נקרא שלא לשמה. ואח"כ באים לשמה.

לכן בתחלת העבודה אסור לומר לעבוד לשמה, כי אדם לא מסוגל להתחיל בלשמה. ורק אחר כך לגלות, שכבר יכולים לעבוד לשמה, היינו להשפיע.

בשלא לשמה, שכוונתו לקבל תמורה עבור עבודתו, אז הגוף מזרז את האדם. לכן בזמן שלא לשמה קונה זריזות בעבודה, ואח"כ עם ההרגל הזה יוכל להשתמש גם כשממשיך בלשמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree