אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / פו. ללכת במידת הדין ולא ברחמים עם אומות העולם

פו. ללכת במידת הדין ולא ברחמים עם אומות העולם

האדם בעצמו הוא עולם קטן, הכלול מישראל, כלי ההשפעה, ואומות העולם, כלי הקבלה. ובדרך כלל הקבלה היא חשובה וההשפעה בשפלות.

וה' מעלה כלי ההשפעה, שזה יהיה אצלו חשוב, וממילא כלי הקבלה יהיו אצלו מטה בחשיבות - וזה נקרא דין לאומות העולם.

וזה הכנה לקבלת התורה, משום ש"אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה" - את עצמיותו, כלי קבלה, צריך להמית, על ידי זה שלא יתן מזונות, אלא רק בעל מנת להשפיע, ממילא "זה נופל" ונחשב למת, וההשפעה חי.

חזרה לראש הדף
Site location tree