אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / פח. קבלת התורה בכפיה

פח. קבלת התורה בכפיה

העצה "נעשה ונשמע" - שעל ידי העשיה יבוא לשמיעה, היינו שהגוף (הרצון) יסכים. וענין הכפיה, היינו על ידי התענוג, שלא היתה להם ברירה אחרת.

והם היו יכולים להרגיש את התענוג על ידי קבלת העשיה. מה שאין כן אומות העולם שלא היתה להם ההכשרה הזו של עשיה, לא היו יכולים להרגיש את הטעם של תורה ומצוות.

וענין "מודעא רבה לאורייתא", היינו שרק על ידי כפיה קיבלו את התורה, ובטענה שלא מרגישים את התענוג יש להם ברירה לחזור.

"וקיימו וקבלו", היינו בבחינת בחירה, היינו מאהבה בלתי תלויה בדבר.

חזרה לראש הדף
Site location tree