אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / צז. איזהו גבור, הכובש את יצרו

צז. איזהו גבור, הכובש את יצרו

גבור שבגבורים - מי שעושה שונאו אוהבו.

גבור נקרא מי שכובש את יצרו בעל כרחו. ואח"כ הוא עושה ששונאו נעשה אוהבו.

מתחילה צריך האדם ללכת בדרכי האמת בעל כרחו, אף על פי שהגוף שלו לא מסכים, כי לשם שמים הגוף מתנגד. אבל אח"כ יזכה שיסכים.

אין לאדם מה לתת לה', רק הכוונה, כי אין ה' בעל חסרון, ורק הוא צריך הכוונה לשם שמים, שאינה לטובת ה', אלא לטובת האדם, שעל ידי זה האדם יקבל את כל התענוגים בלי בושה.

חזרה לראש הדף
Site location tree