אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / ק. לחם הפנים

ק. לחם הפנים

לחם הפנים - י"ב פנים שבז"א. ארבעה פנים חסד-אריה, גבורה-שור, תפארת-נשר, מלכות-אדם, שכל אחת כלול מג' פנים אריה-שור-נשר, שהם י"ב פנים.

אור ה' נמשך על ידי עבודה של התחתונים. במדבר ה' היה מאיר בלי התעוררותם, ואכלו לחם מן השמים, בלי עבודה. וכשבאו לארץ, אז ניתן לחם מן הארץ.

חזרה לראש הדף
Site location tree