אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קב. ראש וזנב

קב. ראש וזנב

זנב - נמשך אחר הראש, אין ביקורת למה עושה את כל המעשים, נמשך אחר הכלל לתועלת עצמו, שחושב, בטח הכלל יודעים מה שעושים, לכן לא רוצה להיות יוצא מהכלל.

ראש - שרוצה שיהיה לו ראש בקדושה, שלא יהיה לזנב.

"כי תשא את ראש בני ישראל" - שרוצה להרים את הראש.

"לפקודיהם" - שרוצה את התרי"ג פיקודין.

"ונתנו איש כופר נפשו לה'" - שנותן נפשו לטובת ה', שזה יהיה כופר לצאת מגלות.

"העשיר לא ירבה" - שלא ישאר בקו ימין.

"והדל לא ימעיט" - בקו שמאל, אלא מאוזן, שני הקוים במשקל שווה.

חזרה לראש הדף
Site location tree