אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קג. כופר נפשו

קג. כופר נפשו

יש תשובה במעשה ותשובה בכוונה.

ראש - שכל ודעת, ששם הכוונה. המעשה שייך לגוף.

כופר נפשו - תשובה בכוונה על מנת להשפיע, שכל אחד מוכרח לעשות. ו"אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו". וזה מתנה מן השמים. אבל על מעשה יכול לכוף את עצמו.

מחצית - רק המעשה בידי אדם, ואם יתן את המחצית, המעשה, אז ה' יתן לו את המחצית השניה, הכוונה.

וכמו כן יש לפרש: בחינת אמונה הוא צדקה ובחינת תורה הוא מתנה. והאדם צריך לתת רק אמונה, תיקון הבריאה, ואז ה' נותן את המחצית השניה, תורה ומתנה, מטרת הבריאה. וכופר נפשו הוא על בחינת תיקון הבריאה.

חזרה לראש הדף
Site location tree