אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קד. חושך גורם לעליות

קד. חושך גורם לעליות

זמן של בהירות, לבן - שמתגבר על מצבו, וממשיך אור עליון.

זמן של שחרות, שחור - הסתרות ודינין, מחשבות זרות, המונעות לתת כוחות ויגיעות בעבודה, ובא לידי הפסק אמונה, ונפרד מדבקות. על ידי ההסתרות, שחרות, נזקק לאור עליון. נמצא ששחור גורם לעליות. כי רוצה להאמין בהשגחת טוב ומטיב, אבל באות מחשבות זרות, ושוברות עבודתו, שקבל על עצמו להאמין למעלה מהדעת, ונעשה חושך מהסתלקות האמונה וחסרה לו דבקות בה'.

ונתקשה משה: מדוע במקום השגחה גלויה, שאור האמונה יאיר בבהירות, צריכים לחושך הזה. וה' השיב: "כזה יתנו" - לתת תרומה לה' מרצון לקבל.

כדי להתגבר על מצב השחור הוא מוכרח לעזרת ה', כמ"ש חז"ל "הבא לטהר מסייעין אותו". וכל פעם יש בחירה והתחלה, להמשיך לבן, נשמה ומדרגה חדשה, שמוכרח להתגבר על מצבו השחור, עד שבא לתכלית שלמות הנברא.

חזרה לראש הדף
Site location tree