אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קו. להעלות ה' בתשובה לגבי ו'

קו. להעלות ה' בתשובה לגבי ו'

תרומה, תרום-ה' - להעלות ה' בתשובה, וכעין זה תשובה, תשוב-ה' לגבי ו'.

ה' - מלכות, כלי המקבל, צריך להשיב אותה ל-ו', שו' נקרא המשפיע. בזמן שהאדם עוסק בהשפעה, הוא גורם בשורש נשמתו שתהיה בעל מנת להשפיע, שזהו יחוד קוב"ה ושכינתיה.

תרום-ה' נקרא "לאקמא שכינתא מעפרא". שענין נפילה פירושו שנפל מערכה, שלא חשובה כמו שצריך להיות, שהאדם יוכל לעבוד במסירות נפש. ועל זה מתפללים, שה' יתן הרגשת הרוממות בלהשפיע.

תרום-ה' - שאת כלי הקבלה של האדם יתנו לה', ביטול במסירות נפש לה'. על ידי זה שהאדם יתן התעוררות להרים את ה' מעפר, ה' יתן כוח, שהלב יסכים למסירות נפש לה', שזה "הבא לטהר מסייעין אותו".

חזרה לראש הדף
Site location tree