אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קז. שאמר לעולמו די

קז. שאמר לעולמו די

מדוע צריך לעבוד את ה' באמונה ולא בידיעה? - משום "שאמר לעולמו די ולא תתפשט יותר". שי"ד בחינות, י"ד ספירות מחזה ולמטה דיצירה ועולם עשיה, ששם מדור הקליפות, מקבל על מנת לקבל, שעד המקום הזה יכולים להרגיש קדושה, אבל במקום י"ד בחינות אלו אי אפשר להרגיש קדושה.

כי יד - כלי קבלה, מלשון "כי תשיג יד", קבלה במוחא ובליבא, ובמקום שיש ידיעה מקבלים בכלים דקבלה, לכן מוכרחים להשתמש עם כלי של אמונה, שבו אין אחיזה לקבלה אלא להשפעה, אחרת אור האמונה לא מופיע.

נוכל להרגיש שהשכינה שורה בישראל רק בכלים דהשפעה.

חזרה לראש הדף
Site location tree