אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קח. תשלום לה' - השפעה

קח. תשלום לה' - השפעה

מפני שישראל לא שלמו, ה' לקח בחזרה את בית המקדש, שהוא כמו משכון, שמבטיח את החזר החוב. עלינו לפרוע את החוב ולפדות את המשכן.

תכלית הבריאה היא להיטיב לנבראיו. והבריאה נקראת רצון לקבל. אמנם על ההטבה נעשתה הסתרה. והצורך להסתרה, משום בושה.

בית המקדש - גילוי התענוגים, השראת השכינה. תשלום - שיהיה קבלה על מנת להשפיע. וקבלת המשכון - עדות שיש סליחה, מטעם שלא לקח את בית המקדש בחזרה, אלא רק משכון ועתיד להחזיר, מתי שנשלם את החוב, היינו כשיהיה לנו את כוח ההשפעה, שאז יהיה דבקות.

חזרה לראש הדף
Site location tree