אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קט. האדם תמיד "נקי"

קט. האדם תמיד "נקי"

אין האדם יכול לבוא בטענות שהוא עני בדעת ובמידות, שנברא בלי כשרון ומידות טובות, ולכן קשה לו ללכת בדרך הישרה. אלא בענין ההכרעה כולם שוים, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. כי בכדי שתהיה בחירה, צריכים הטוב והרע להיות שווים. כי אז שייך להכריע. לכן "לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי". ותמיד יש לאדם רק מחצית, שטוב ורע שווים, כי "זה לעומת זה עשה האלהים".

חזרה לראש הדף
Site location tree