אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קיג. האור והכלי - שני חצאים

קיג. האור והכלי - שני חצאים

שקל - מאזנים, לשקול באיזו דרך נמצא, שהוא תמיד במחצה על מחצה, "לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי". שיבין שכל אדם הוא תמיד בבחינת מחצה, על דרך: "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו".

לכן כל אחד יכול לשקול את הדרך, היינו להכריע - לתת את תרומת ה', לשקול לצורך ה'.

מחצה - חסרון, כלי, כי "אין לך אור בלי כלי", לכן הכלי והאור נחשבים לבחינה אחת, שהאור הוא חצי והכלי הוא חצי, ומשניהם נעשית בחינה אחת, מהחסרון ומהמילוי.

לכן "מחצית השקל" - שאדם יראה, שיש לו מחצה, חסרון, וגם שלמות, שיהיה מוכשר לקבל את המילוי.

חזרה לראש הדף
Site location tree