אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קיד. מה צריכים לזכור

קיד. מה צריכים לזכור

מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכדי שלא יהיה בושה, ניתנה לנו עבודה, בכדי לקבל את השכר. אי לזאת ניתן לנו יצר הרע.

ובזמן העבודה אי אפשר להשיג את הטעם בתורה ומצוות, כי אחרת אין מקום לעבודה. לכן צריכים להתגבר על הרע שבנו ולזכות לאור הגאולה, ב"קיימו וקבלו - עד כאן באונס ועכשיו ברצון". באונס - בהכרח, שעושה ללא הנאה מן העשיה, שעושה בהכרח, שמקיים תורה ומצוות בכפיה.

אבל בזמן שמכניע את הרע שבו, זוכה לטעום טעם של תורה ומצוות, שבגשמיות רק טיפה תענוג ממה שיש ברוחניות. וממילא הוא עושה ברצון טוב, מסיבת התענוג הנפלא שמרגיש בהם, ב"ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע". שגם היצר הרע מסכים לקיים תורה ומצוות, שמרגיש בהם תענוג גדול.

לכן, בכדי לזכות לאור הגאולה, אנו צריכים מקודם לעסוק במחית יצר הרע. ואז נזכה לגאולה. ומוחקים אותו ב"בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין".

אבל לא כל אחד יכול לעסוק בתורה. אלא יש לומדי תורה ותומכי תורה, שהם מתחברים לאיש אחד ונקראים בני תורה, ואז כשכולם יהיו לאגודה אחת, יוכלו למחות את יצר הרע ולזכות לגאולה

חזרה לראש הדף
Site location tree