אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קטו. מה נדמה לצדיק ולרשע

קטו. מה נדמה לצדיק ולרשע

"רשעים נדמה להם כחוט השערה" - שמראים להם שאין לרע כל כך כוח עד שלא יכולים לנצח אותו.

"וצדיקים כהר גבוה" - היות שהם בעלי כוח, שרוצים להיות צדיקים ולעבוד רק לתועלת ה', לכן נותנים להם כל פעם יותר רע, בכדי להתגבר עליו ולהכניסו לקדושה. וכל פעם הם מתקנים תועלת עצמם לתועלת ה'.

בזמן שנכנס בעבודה, הרגיש בתענוגים 10 גרם תענוג, ויכול היה לוותר. אח"כ קיבל 15 גרם תענוג, וחייב להתחיל עבודה מחדש, ומרגיש שנעשה יותר גרוע, שנאבד לו כוח התגברות. ואחר כך, שעל ידי עבודה ותפילה, יכול להתגבר על חמשה עשר גרם, נותנים לו טעם בגשמיות 20 גרם.

חזרה לראש הדף
Site location tree