אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קטז. תנאי הבריאה

קטז. תנאי הבריאה

"בעשרה מאמרות נברא העולם" - בעשר ספירות.

"והלא במאמר אחד יכול להבראות" - במלכות, מידת הדין.

אלא כדי "להפרע מן הרשעים" - מיצר הרע, שלא ירצה להתחבר ברחמים.

שבזה "שמאבדין את העולם, שנברא בעשרה מאמרות" - דבקות בה'.

"בתחילה ברא את העולם במידת הדין" - ביצר הרע.

"ראה שאין העולם מתקיים" - שאין אפשרות לאדם לצאת מיצר הרע.

"עמד ושיתף עמה מידת הרחמים" - שאדם יוכל לרכוש תקון ההשפעה ולבוא לשלמותו.

"ליתן שכר טוב לצדיקים" - בתיקון הרחמים, יש קיום העולם.

"להפרע מן הרשעים" - יש הזדמנות לצאת משליטת היצר הרע, אבל לא רוצים, אז עונש שמאבדין את העולם.

חזרה לראש הדף
Site location tree