אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קכ. ראש חדשים

קכ. ראש חדשים

חודש - חידוש, ראש - התחלה - ביציאה ממצרים. ודבר זה הוא למעלה מהטבע, מעשה ה'.

האדם נברא בטבע רצון לקבל לעצמו, ולא מסוגל להשפיע, לעשות מעשים עם כוונה להשפיע. כשמנסה ורואה שלא מסוגל, מבין, שנדרש ממנו רק לבקש מה', שיתן לו טבע להשפיע.

לכן מחייבים להאמין, שה' הוציאנו ממצרים, מרצון לקבל לעצמו. ובשיעור האמונה בזה יכול לבקש מה' לקבל מתנה - שיוציא גם אותו מארץ מצרים. ורק אז, שיתפלל מעומק לבו, ה' יגאל אותו.

לכן המעבר הזה הוא "ראש חדשים", כי לפני יציאה מהאגו אין שום חידוש תורה, שכן חידושים מתחילים רק לאחר היציאה מקבלה עצמית.

עכו"ם - שנמצא במצרים, שלא יכול להיות יהודי, כי משועבד לפרעה, ולא יכול להיות עובד ה', ואסור (אי אפשר) לו ללמוד תורה.

כשעובד עצמו לא יכול להיות עובד ה', כי אי אפשר לשמש לשני מלכים יחד. ורק לאחר יציאתו ממצרים, מקבלה עצמית, אז יכול להיות עובד ה', ואז מסוגל לזכות לתורה. היוצא, שהחידוש הראשון - יציאת מצרים.

חזרה לראש הדף
Site location tree