אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קכא. אתם קרוים אדם

קכא. אתם קרוים אדם

אדם - "אתם קרוים אדם", "אדם אחד מאלף מצאתי", "אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה". משמע שגם בכלל ישראל רק אחד מאלף נקרא אדם.

אדם - "סוף דבר הכל נשמע, את האלהים ירא... כי זה כל האדם".

"יראת שמים", היינו שיש גם יראת הארציות - שירא אולי לא ישיג צרכי הגוף. ויראת שמים נקרא שירא אולי לא ישיג צרכי שמים: קדושה, טהרה, תורה ומצוות ודבקות בה'.

וענין יראה שייך על מה שהאדם משתוקק, בשיעור הרצון לדבר, כך גדלות היראה שאולי לא ישיג.

ובכדי להגיע לרצון צריך להתחיל בקרבנות, שיקריב קרבן לה' מן הבהמה. כשירצה להתקרב לה', להיות אדם, צריך להקריב לה' כל הצרכים, השייכים לבהמיות. ועל ידי זה יבוא ליראת שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree