אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קכג. אדם כי יקריב מכם, מן הבהמה

קכג. אדם כי יקריב מכם, מן הבהמה

הזבח - דוקא מבהמה, ש"משימין עצמן כבהמה". כי כל הקרבנות - ההתקרבות לה', ממצב בהמה. ומי שרוצה להתקרב מבחינת אדם, זוהי עבירה וקרבן לעבודה זרה. וישראלים מקריבים רק מן הבהמה ולא מן האדם.

האדם בעד עצמו אין צריך להתפלל על הדעת, אלא לעבוד במצב הנוכחי, אפילו בקטנות הכי גדולה במציאות. רק לראות שיהיה בקביעות. ועבור התפשטות הדעת הוא צריך להתפלל רק עבור הכלל.

חזרה לראש הדף
Site location tree