אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קל. רצון שיהיה רצון להיות מתוקן

קל. רצון שיהיה רצון להיות מתוקן

לשון הרע - כשרוצה שמחשבה, דיבור ומעשה יהיו בעל מנת להשפיע, אז בא הגוף ומדבר לשון הרע, שלא כדאי לעבוד בהשפעה, "מה העבודה הזאת לכם", שאז, כמה שרוצה להתגבר, מרגיש את עצמו ברע, מצו-רע.

ואם רוצה לטהר את עצמו, לצאת ממצב זה, "ביום טהרתו", אז "והובא אל הכהן", שמלמעלה מביאים אותו למידת החסד, שעל ידה זוכה לכלי השפעה, שזה "הבא לטהר - מסייעין אותו" - במידת כהן.

ולכל דבר צריך אתערותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר, כי לא יכולים לתת לאדם מה שלא רוצה.

לכן צריך שיהיה לאדם אתערותא דלתתא, שיהיה נצרך לדבר, ואז, לפי ערך חסרונו, כך ידע להעריך את המתנה מהשמים.

לכן "כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה" - עד שמתרקמים אצלו כלים לקבל את השפע - כוונה אך ורק להשפיע לה'.

ועד שיהיו לו כלים דהשפעה, אינו מסוגל להעריך את המתנה, וממילא לא שומר אותה. לכן לא נותנים, עד שיהיה חשוב לו.

נמצא שלא בכוח האדם לעשות תשובה, אבל כן יכול לבחור שיהיה לו רצון לעשות תשובה.

חזרה לראש הדף
Site location tree