אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קלו. כי אם בתולה מעמיו יקח אשה

קלו. כי אם בתולה מעמיו יקח אשה

האר"י אומר, שכל יום מלכות חוזרת להיות בתולה, היות ששורש המלכות נקודה, וט"ס שבה תוספת, לכן כל יום מתחלה עבודה מחדש לבנות המלכות עד גדלותה. אולם כל יום היא מחודשת, שמעלים ניצוצים מהמקום שנפלו לתוך הקליפות, ומעלים אותם מבי"ע לאצילות לקדושה.

לכן כל יום האדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמים מחדש, ולא להשתמש עם מה שהיה לו מאתמול:

- שהתגרש ממנה ולוקח אותה בחזרה, את אותה המלכות שמים, שאז היא גרושה.

- או שהאדם מת ברוחניות, מבחינת "רשעים בחייהן קרויים מתים", שאז היא נעשית אלמנה.

- או שחלל אותה.

אלא צריך כל יום לקבל מלכות שמים מחדש, ולא להשתמש במלכות שמים מאתמול, אלא חדשה, שעוד לא פגם בה כי היא חדשה. וכל התורות שלומד היום בעבודת ה' לומד מחדש, עם פירוש חדש, ולא משל אתמול, כי בתורה של אתמול הוא כבר פגם. לכן צריכה להיות בתולה.

חזרה לראש הדף
Site location tree