אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קלז. דרגות אשה

קלז. דרגות אשה

אלמנה - אדם מת רוחנית בדרך, בבחינת "רשעים בחייהן קרויין מתים".

גרושה - מוציא את המלכות שמים מביתו.

חללה - חלל כבוד המלכות שמים והלך לעסוק בדברי חול.

זונה - רוצה המלכות שמים רק אם היא מביאה לו מזונות.

בתולה - קרקע בתולה.

חזרה לראש הדף
Site location tree