אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קמא. להחליט להיות דבוק בה'

קמא. להחליט להיות דבוק בה'

מי שרוצה להכנס לעבודת ה' לתמיד, עליו לא ללכת היום אחרי הרצון להשפיע ומחר אחרי הרצון לקבל, אלא להחליט שרוצה להיות דבוק בה' תמיד - כמו שה' נצחי, כך מי שרוצה להדבק בו גם מוכרח להיות דבוק בנצחיות.

מקבל את ההנהגה בלמעלה מהדעת, שה' מתנהג עמו בצדק ובמשפט. וגם רוצה להיות בהשפעה, הנקרא חסד ורחמים. וכשעבר ב' השלבים האלה, זוכה לאור האמונה. ואחר כך זוכה לידיעת ה'.

"כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם", כי אם השפע בא מה', אין הבדל בין קטנות לגדלות, משום שהכלי והאור באים ביחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree