אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קמה. הבא לטהר מסייעין אותו

קמה. הבא לטהר מסייעין אותו

רצון ה' להשפיע. וכשהתחתונים במעשים להשפיע - עושים רצונו, בהשתוות הצורה, ואז ה' יכול לתת להם, גילוי פנים, עובר מהם הצמצום וההסתר. וכשלא עושים רצונו, שלא משתדלים להשפיע, אין השתוות הצורה, ה' בהכרח בהסתרה.

כשאדם משתדל להשיג רצון ה', הרצון להשפיע, אז ה' עוזר לו, וזה - "הבא לטהר מסייעין אותו". ואם אדם עבודתו רק ברצון לקבל, לא מקבל עזרה מה', אלא "הבא לטמא פותחין לו", לא מסייעין.

חזרה לראש הדף
Site location tree