אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קמז. שלמות במתנה

קמז. שלמות במתנה

תכלית הבריאה להיטיב לנבראיו. וכדי שלא יהיה בושה, צריך לעשות מצוות, שנגיע לכוונה על מנת להשפיע.

ה' לא יכול לתת טוב בלי מעשים טובים מצידנו. וזה לא ש"אם צדקת מה תתן לו", אלא המצוות הן לצרף בהן את ישראל, כדי שנשיג כוונה להשפיע.

ואל תעלה על דעתך שה' לא יכול לתת טוב בלי שנעשה מעשים טובים. הלא כללות העולם, יהודים ואומות העולם, ניזונים בלי שום התעוררות, שזה מראה, שה' לא זקוק למעשי המצוות שלנו, אלא זה בשבילנו, שנוכל להשיג הכוונה להשפיע, ואזי תהיה שלמות בקבלת ההטבה של ה'.

ה' הוא הפועל, "שהוא לבדו עשה, ועושה ויעשה לכל המעשים", אפילו בלי עבודתנו. ה' יכול לתת לא לפי שיעור מעשינו, שהוא כל יכול, ומעשינו הם רק כדי להשיג שלמות במתנה.

אל יחשוב האדם שה' לא יכול לתת טוב הגנוז בלי העבודה שלנו, בלי יגיעה, אלא בקבלת התענוגים מגיע האדם לשינוי צורה מה', לכן ניתן לאדם תורה ומצוות, שהאדם צריך לתת יגיעה, כדי לתקן הרצון לקבל בכוונה.

חזרה לראש הדף
Site location tree