אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קמח. המנורה

קמח. המנורה

הגוף - רצון לקבל לעצמו, שעליו היה צמצום, שאור לא מאיר לנקודה זו, הנקראת יצר הרע, שצריכים להדליק אותו שיאיר על ידי התורה. ורק על ידי מאור התורה יכולים להחזירו למוטב. וכשמתקנים כלי קבלה, יש מקום לאור ה' שיאיר בתוך הגוף, אז הגוף נקרא מנורה, הנברא עם ז' מידות חג"ת נהי"מ דקדושה, ולעומתם ז' מידות רעות, ז' עמים.

להדליק את הגוף אפשר רק בעליות וירידות, בהתגברות כל פעם באמונה חלקית, עד שזוכה לאמונה בקביעות - ועבודה זו נמשכת עד שהשלהבת עולה מאליה להשפיע לה'.

פני המנורה - הבורא. שבעת הנרות - שבוע ימים, ששת ימי המעשה (הכנה לשבת) ושבת (מלכות), יאירו אל מול פני המנורה, הבורא, הפנים של המנורה, המאיר למנורה.

שבעת הנרות צריכים להאיר על מנת להשפיע לבורא, שהוא פני המנורה. וצריך להדליק, עד שתהא שלהבת עולה מאליה, בכפיות, "כופין אותו, עד שיאמר רוצה אני".

חזרה לראש הדף
Site location tree