אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קמט. דרך הקבלה ודרך אומות העולם

קמט. דרך הקבלה ודרך אומות העולם

- יסוד של אומות העולם - בידיעה, שחושבים שבחקירות ה' ישיגו אותו. לכן חוקרים פרטים וחושבים שישכילו אותו.

- ויסוד הקבלה - באמונה, שלוקחים את הרצון לקבל, והולכים באמונה למעלה מהדעת נגד קושיות במוחא וליבא, במקום שהשכל לא מסכים.

כשנמצא בהסתרה, אסור לקבל יסוד העבודה מידיעה.

בדרך כלל, כדי להשיג חכמה הולכים לפי הסדר, משכל קטן לשכל גדול, עד שזוכים לשכל האמיתי. לכן הוא נותן סדר הפוך, היינו, כי היסוד הוא אמונה למעלה מהדעת ודוקא על ידי זה זוכים לדעת דקדושה, שמתחילה מקבלים שאין שום עבודה אחרת, אלא באמונה בלבד, ועל ידי זה באים להשגת פרטים בין מצוה למצוה. ומה שמתחילה היה בלי שום הבחנות, נעשה אחר כך להרבה פרטים בחיבור אחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree