אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קנ. לעשות חיסרון

קנ. לעשות חיסרון

המנורה - גופו (רצונותיו) של אדם. כשאור ה' מלובש בו, האדם מאיר כמנורה. ולזה נתקשה משה, איך לגופו של האדם תהיה היכולת להלביש את אור העליון, כשיש שינוי צורה בין האור לכלי, שהוא גופו של האדם?

התשובה: מככר זהב היתה. הגוף, הרצון לקבל, נקרא ככר של זה-הב. ומכה בו - בזווג דהכאה, שעל ידי ההכאות בין הדברים המנוגדים, האור והתגברות האדם, שכל אחד מכה בשני ורוצה לבטלו, מזה באה הכאה.

אבל נתקשה משה: לא בכוח האדם להפוך את הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. התשובה: זה אמת שהאדם לא יכול להפכו, אלא ה' יעשה, "הבא לטהר, מסייעין אותו".

לעשות כלי, חסרון - ואז יבוא שפע, מילוי, למלאות את החסרון. אבל אם אין קושיות, אין מקום למילוי החסרון, שזה סיוע מלמעלה. משמע שבלי קושיות, אם אדם לא מתחיל - אין מקום למילוי החסרון.

ה' לא צריך להתעוררות התחתונים, אלא "זכו אחישנה, לא זכו בעתה", שכל האחישנה לצורך התחתונים, שיחשבו שעושים משהו.

חזרה לראש הדף
Site location tree