אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קנב. קומה ה'

קנב. קומה ה'

קומה ה' - מבקש מה' לגלות גדלות הקומה, מבקש שה' יתגלה בקומה זקופה ולא בהסתרה, שכינתא בעפרא.

ויפוצו אויביך - שעל ידי זה יתבטלו כלי הקבלה.

וינוסו משנאיך מפניך - פני ה', קומה.

תרי"ג עיטין - צריכים תורה - עצות ה', עזרת ה' לפזר אויביו, ל"ויפוצו אויבך".

תרי"ג פקודין - אורות למילוי, לאחר שיש השתוות הצורה, שכלים יכולים לקבל אור.

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים - אז יקוים.

חזרה לראש הדף
Site location tree