אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קנה. מדוע ה' נתן למרגלים לטעות?

קנה. מדוע ה' נתן למרגלים לטעות?

המרגלים אמרו אמת, אלא צריכים להאמין למעלה מהדעת, שזה טוב. ואם רוצים ללכת בתוך הדעת - יהיה טעות. ולמעלה מהדעת צריכים, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע. ובתוך הדעת אין בחירה.

המרגלים של האדם - שרואה תמיד אם יש כדאיות ללכת בדרך ה' על דרך האמת, לשם שמים. ולמרות שהתורה מבטיחה ארץ זבת חלב ודבש, אבל הגוף שולח מרגלים ורואה שאין שם תועלת עצמו, ולא מסכים ללכת לארץ, הנקראת מלכות שמים.

מרגלים - שיהיה דעת, ללכת למעלה מהדעת.

חזרה לראש הדף
Site location tree