אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קנו. שלח לך

קנו. שלח לך

כשהאדם נכנס לעבודה, ה' מבטיח שיתן לו נשמה. אבל האדם רוצה לראותה. הכלי של הנשמה זה אמונה למעלה מהדעת, אבל האדם רוצה שתהיה בתוך הדעת, שלא רוצה להאמין, שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו נמצאת בתורה ומצוות. ובכדי לקבל את הכלי למטרה, צריכים לשלם עם חייו, כי "אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה".

חזרה לראש הדף
Site location tree