אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קסג. חקת התורה

קסג. חקת התורה

המטרה היא להגיע לכוונה על מנת להשפיע. והגוף, הרצון, שואל: "מה המצווה הזאת", וכי ה' בעל חסרון, שצריכים להשפיע לו הנאה ותענוג, הלא ידוע להפך, שרצונו להיטיב לנבראיו?

למה לקבל עבודה, שאסור לעבוד לתועלת עצמו, הנקרא מקבל על מנת לקבל, היינו שהאדם צריך להגיע לדרגה של מקבל הנאה רק כדי להנות ה', שזה מה שיחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות.

איזו סיבה מספקת יגרום לו לעסוק בתורה ומצוות "בכל לבבך ובכל נפשך", אם מבין שמוותר על תועלת עצמו בגשמיות, לא בשביל להשיג תועלת עצמו בתענוגים יותר גדולים, אלא להיות כולו להשפיע?

התשובה: "לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה" - אין תשובה לגוף על שאלות "לקבל", אלא זה חוק וגזרת ה', שאסורה הכוונה על מנת לקבל - כך לענות, ואז יכולים לנצח, ולא להכנס בויכוח.

כשיוצא משליטת הרצון לעצמו ונעשה "ישראל" - יש לו הנאה רק כשיכול לעשות על מנת להשפיע. ואם לא יכול לכוון על מנת להשפיע, מרגיש את עצמו רע ומת, "רשעים בחייהן קרויים מתים", כי זכה להרגיש טעם בדבקות ה', לכן מרגיש גם להפך כשנפרד מה', וחיים מרגיש בעל מנת להשפיע, בדבקות.

חזרה לראש הדף
Site location tree