אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קסה. חוקה

קסה. חוקה

במדרש רבה שואל רבי: "וכי מה איכפת ליה להקב"ה, למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן העורף. הוי, לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות".

טבע הנברא לקבל, עב.

זיכוך, להשפיע - על ידי תורה ומצוות להפוך את הטבע שבנו, ובזה מוכשרים לקבל מתנת ה' בלי חסרון, בלי בושה.

לדעת שמקבל רק כדי להשפיע, מטעם מצווה - אם מרגיש שיכול לוותר על התענוג, למרות שרוצה, ומקבל רק על תנאי שזה רצון ה'. ורק כשיכול לוותר על התענוגים, יכול להשפיע עליהם - בלקבל על מנת להשפיע.

ומי שרוצה להרגיל את עצמו בויתורים, מוכרח להרגיל עצמו קודם בתענוגים קטנים ואח"כ בתענוגים יותר גדולים.

התענוג הגדול שבעולם - דבקות בהקב"ה, תענוג בהשגת ה'. לכן נעשה צמצום - תיקון לבושה, הסתרה, עד שהאדם ברצון לקבל אינו מרגיש את ה', היות שזה תענוג שאי אפשר לוותר עליו, ויקבל אותו בלי מצוה, בפרוד, שלא לשמה.

ובכדי שתהיה אפשרות לעשות מטעם מצוה, לשמה, כדי להשפיע נחת רוח לה', הוצרך הצמצום, ההסתרה. שבהסתרה עושים עבודה בתורה ומצוות באמונה - מקבל עול תורה ומצוות שכך רצון ה', שזה חוקה.

ומתי מרגישים חוק - כשאדם רוצה להרגיש טעם, ואינו מרגיש, אז כשמקבל עליו עול תורה ומצוות, מקבל רק כחוק.

חזרה לראש הדף
Site location tree