אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קסט. קבלת האמונה בשמחה ובבחירה

קסט. קבלת האמונה בשמחה ובבחירה

אמונה מקבלים בשמחה, ולא כעול, שרוצה לפטור עצמו מזה ומצפה להזדמנות לזרוק העול, "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה".

אמונה - בכדי שיוכל לעבוד בבחירה, במקום שלא מרגיש את הטוב שבתורה ומצוות, ומקיים כי מאמין שזה רצון ה', לעבוד אותו באמונה. ובאופן אחר הוא לא רוצה לקבל.

חזרה לראש הדף
Site location tree