אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קעד. רשות השפעה ורשות קבלה

קעד. רשות השפעה ורשות קבלה

יש ב' רשויות:

- רשות של השפעה, חיים, משום שעל ידי זה מתדבקים בחיי החיים.

- רשות של קבלה, מיתה.

אם האדם רוצה להבין בשכל איך שההשגחה הנסתרת מלאה סתירות להשכל החיצון, ועושה זה בכדי שהאמונה שלו תתקיים ויוכל לקיים את התורה והמצוות כחוק, "גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה", יקבל הכל באמונה למעלה מהדעת - שיבין שהאמונה בסתירה לדעת, נגד הדעת.

ובמקומות שהשכל מחייב אחרת מכפי שהאמונה אומרת, נמצא אז, שהאמונה שורה על נגד הדעת - זו אמונה פשוטה, ורק אמונה פשוטה ולא השכל מחייבת אותו להיות עובד ה'. נמצא, שדעת כדי לקיים האמונה, הנקרא חוקה, זה מביא לו חיים נצחיים.

אם הרצון לקבל מסתלק, אין לו צורך בשביל עצמו וכל כוונתו לשם שמים, אמנם שעדיין לא זכה להבנה בסודות התורה, יוכל ללמוד את סודות התורה אצל אדם מיוחד.

"הבא לטהר מסייעין אותו" בנשמה יותר גבוהה - בכוחות יותר גדולים, שיוכל לנצח את מלחמת היצר. בגוף אחר - שנשמה יותר גבוהה מתגלגלת לתוך גופו. ונקרא גוף אחר לגבי הנשמה החדשה, שמתלבשת בו.

חזרה לראש הדף
Site location tree