אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קפג. מוסר אביך

קפג. מוסר אביך

כנסת ישראל - השכינה, כלל נשמות ישראל, אמונה. ונקראת תורה כי צריכים לכלול תורה באמונה. ומוסר, צריכים לכלול בתורה.

אמונה צריכה להיות ברורה כמו תורה, כמו הבנה ושכל.

ותורה נקרא בחינת מוסר. שמוסר הוא תוכחה. כמו שמפרש הזוהר: "מהו מוסר אביך, מוסר, זהו התורה, שיש בה כמה תוכחות, כמה עונשין. כמו שכתוב: מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו".

ההבדל בין תורה לאמונה, שתורה נקראת מתנה, וזה כשמרגיש תענוג בתורה ומצוות. אבל כשמתייגע, התורה ומצוות הם אצלו לעול - אז נקרא אמונה.

ואפילו שמרגיש מתיקות בתורה, צריך להגביל את עצמו, שיהיה להשפיע ולא לתועלת עצמו, שזהו המוסר והתוכחה. ומקבל עונש, אם עובר על ההגבלות.

חזרה לראש הדף
Site location tree