אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קפה. כל פורענות - בשביל דייני ישראל

קפה. כל פורענות - בשביל דייני ישראל

"כל פורענות שבאה לעולם, לא באה אלא בשביל דייני ישראל" - בתוך האדם יש שכל, הדן אם לעשות או לא, וזה נקרא בית דין של האדם. אם הדיין שלו אינו ראוי, הוא כאילו נוטע אשירה. ומטרם שהאדם זכה לתשובה, הבית דין שלו הם דיינים שאין ראויים לפסוק הלכה בישראל.

הרוצה ללכת על דרך האמת, יכול לראות רק מעשים, ולא הלכה. שעניין הלכה, מה שהשכל צריך להכריע - אף פעם השכל לא יחייב לעשות על מנת להשפיע, היות שזה נגד רצונו.

לכן הבית דין של האדם לא יסכימו לו לעשות ולכוון בעל מנת להשפיע. רק אם הוא מתגבר נגד הבית דין, ועושה מעשה בלי שכל, הנקרא "למעלה מהדעת".

ועל המעשה צריך להיות תמיד בהתגברות, במלחמה, "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע". ואם הולך בלמעלה מהדעת, אז ה' אומר: "הנני נותן לו את בריתי שלום", כמו שכתוב "אשמעה מה ידבר האל ה', כי ידבר שלום אל עמו, ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלה". שלאחר שה' כורת ברית שלום עם האדם, אין לו עוד מלחמות, כמו שכתוב: "ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו".

שלום הוא מתנה מה', שלא ישוב לכסלו. ומטרם זה האדם ב"עולה ויורד". והיות שלכל דבר צריך רצון, כי אין אור בלי כלי, לכן הבא לטהר מקבל שלום, מתנה.

חזרה לראש הדף
Site location tree